top of page

其他

瓷磚錘和劃線  //   T08012

瓷磚錘和劃線 - T08012
  • 碳化鎢尖

  • 鍍鎳拋光/鍍鋅拋光

產品規格

瓷磚錘和劃線  //   T08012B

瓷磚錘和劃線 - T08012B
  • 碳化鎢尖

  • 鍍鎳拋光/鍍鋅拋光

產品規格

貿捷工業股份有限公司

 

電話: +886-4-23334957 (REP.)    傳真: +886-4-23334956  

地址: 41355台灣台中市霧峰區五福村五福西路177號

E-mail: ellick@mightyjaw.com.twmighty@mightyjaw.com.tw / a3305956@ms16.hinet.net 

bottom of page