top of page

鉗子

平板夾萬能鉗   //   8" 10" ATSMR

平板夾萬能鉗 - 8" 10" ATSMR
 • 鍛造鋼上下唇

 • 熱處理:顎/身體

 • 材料:碳鋼/鉻釩/鉻鉬

 • 完成電鍍/完成電著

 • 捲曲的邊緣

 • 使各種彎曲

產品規格

平板夾萬能鉗   //   8" 10" GTSMR

平板夾萬能鉗 - 8" 10" GTSMR
 • 鍛造鋼上下唇

 • 熱處理:顎/身體

 • 材料:碳鋼/鉻釩/鉻鉬

 • 完成電鍍/完成電著

 • 捲曲的邊緣

 • 使各種彎曲

產品規格

平板夾萬能鉗   //   8" GTSM

平板夾萬能鉗 - 8" GTSM
 • 鍛造鋼上下唇

 • 熱處理:顎/身體

 • 材料:碳鋼/鉻釩/鉻鉬

 • 完成電鍍/完成電著

 • 捲曲的邊緣

 • 使各種彎曲

產品規格

貿捷工業股份有限公司

 

電話: +886-4-23334957 (REP.)   傳真: +886-4-23334956  

地址: 41355台灣台中市霧峰區五福村五福西路177號

E-mail: ellick@mightyjaw.com.twmighty@mightyjaw.com.tw / a3305956@ms16.hinet.net 

bottom of page