top of page

鉗子

壓接工具(家用插芯壓接鉗)  //   10" AFS(C-5A)

壓接工具(家用插芯壓接鉗)  - 10" AFS(C-5A)
 • 鍛造鋼上下唇

 • 熱處理:顎/身體

 • 材料:碳鋼/鉻釩/鉻鉬

 • 完成電鍍/完成電著

產品規格

壓接工具(家用插芯壓接鉗) //   10"AFS(C-5-3)

壓接工具(家用插芯壓接鉗)  - 10"AFS(C-5-3)
 • 鍛造鋼上下唇

 • 熱處理:顎/身體

 • 材料:碳鋼/鉻釩/鉻鉬

 • 完成電鍍/完成電著

產品規格

壓接工具(家用插芯壓接鉗)  //   10"AFS(C-6)

壓接工具(家用插芯壓接鉗)  - 10"AFS(C-6)
 • 鍛造鋼上下唇

 • 熱處理:顎/身體

 • 材料:碳鋼/鉻釩/鉻鉬

 • 完成電鍍/完成電著

產品規格

貿捷工業股份有限公司

 

電話: +886-4-23334957 (REP.)   傳真: +886-4-23334956  

地址: 41355台灣台中市霧峰區五福村五福西路177號

E-mail: ellick@mightyjaw.com.twmighty@mightyjaw.com.tw / a3305956@ms16.hinet.net 

bottom of page